Ne arayalım?

ARAMIZA KATILIN

BİZE ULAŞIN

Adres:

E-posta:

host/bin/bilisimlife.dll

iletisim@bilisimlife.net

Sayısal Değişkenlerin Grup ve Boyut Uyumu 33993399 okunma

05.11.2018

Programlama

Rserit

Bir program yazdığınızda çeşitli sayısal değişkenleriniz olabilir. Dahası, hepsinin türü birbirinden farklı olabilir. Int türünde bir değer belirtip, double türündeki değere eşitlemek isteyebilirsiniz. Bu gibi eşitleme işlemleri yapılırken iki uyum bulunur. Bunlar grup ve boyut uyumlarıdır.

Grup Uyumu: Ondalık sayılar tamsayıları kapsarlar. Bunun için farklı gruplar arasındaki atamalarda tamsayılar ondalık sayılara atanabilir ancak ondalık sayılar tamsayılara eşitlenemez.

Boyut Uyumu: Değişkenlerin grup uyumları sağlandıklarında bakılan ikinci kural boyut uyumudur. Burada bakılan unsur kapasitedir. Kapasite aralığında kapsanan değişken, diğer kapasite aralığını kapsayan değişkene atanabilir. Int türü çok geniştir, byte türü ise küçük değerler içindir. Haliyle Int türü byte’ı kapsar. Ancak byte küçük olduğundan int’i kapsamaz, bu bakımdan burada boyut uyumu yoktur.

Örnek:


int x, y= 700;
byte b;
float f;

y=b; // bu ifade geçerlidir, grup ve boyut uyumu var.
b=y; // bu ifade geçersizdir,  grup uyumu var ancak boyut uyumu yok.

x=f; // geçersizdir, grup uyumu yok.
f=x; // geçerlidir, her iki uyum da var.Bunlar haricinde değişkenler hakkında farklı bir özellikten yararlanarak örnekler yapabiliriz. C# üzerinde sözel değişken tipleri yalnızca kendi aralarında birbirlerine atanabilir. Yani string ve char iki ayrı veri tipi, birbirlerine direkt atanamazlar. String türü char’ı kapsar, char ise string’i tamamıyla kapsayamaz.

Örnek:

string ad=”Recep”, soyad;
char x=”R”;

soyad = x;  // Geçersizdir, çünkü her ikisinin de veri tipi farklı.
soyad = ad; // Geçerlidir, her ikisinin de veri tipi aynı.

Deneyelim. Alttaki kod satırında soyad=x satırında hata olduğunu söylüyor.

Soyad=ad komutunu deneyelim, bakalım burada sonuç nasıl.

Görüldüğü gibi başarılı.

Bunun yanında string türünde sayısal işlemler yapılamaz, bu işlemler sayısal değişkenlerde olabilir. Ancak string türü artı operatörünü kullanabilir. Bu artı işareti birleştirme olarak geçerli kılınacaktır.

Örnek:


string sonuc,  harf;
byte not;

not = 90;
harf = “AA”;

sonuc = not+harf; // 90AA sonucu çıkacaktır.


Yukarıdaki örneğin konsol çıktısı:

 

Değişkenler üzerinde çalışabilmek için bu bilgiler bizlere gerekli olacaktır.

Recep ŞERITBİR YORUM YAZIN